Sıkça Sorulan Sorular

Kılıç türünden (flöre, epe, kılıç) silahlarla, belli kurallara göre iki kişi arasında bir pist üzerinde yapılan bir nevi saldırı ve savunma sporu. Eskrim; çeviklik, sürat, âni karar verme, refleks ve sinir sistemini geliştiren bir spordur. Ülkemizde "kılıç sporu" olarak tanınır. 1896 yılından beri olimpiyat sporları arasında yer almıştır. Kullanılan silahlara göre; flore, epe ve kılıç olmak üzere üç dala ayrılır. Silahların ucunda rakibe temas için kullanılan metal bir düğme (puandere) bulunur. Silahlar, müsâbıkları yaralamayacak özelliktedir. Pist sahası minimum 12 m uzunluk, 1.8-2 m genişlikte olur.

Karşılaşmada amaç, rakibin belli bölgelerine dokunarak puan almaktır. Müsabakalar, 3-9 dakikada 5-15 dokunma (tuş) ile sınırlanır. Dokunmalar elektrik göstergeli bir âletle belirlenir. Silahlar, iletken birer kordonla elektrikli cihaza bağlıdır. Hasımların temas yerleri esnâsında cihazın lambaları yanar. Koruyucu eskrim ceketi, içinde ekstra koruyucu plastron, yüzde koruyucu bir maske bulunur. Eldiven, dize kadar inen eskrim pantolonu beyaz çorap ve tabanı düz ayakkabı giyilir. Flore ucunun kontakt yapabilmesi için, darbenin en az 500 gr basıncında olması gerekir.

Flöre, ince-uzun ve hafif bir çeşit kılıçtır. Uzunluğu 110 cm ve ağırlığı 500 gr'dır. Uzun süre kadınların kullandığı tek silahtı. Karşılaşmada, darbeler sâdece ucuyla hasmın boyundan kasıklara kadar olan gövde kısmına yapılır. Epe, 110 cm uzunlukta (flöre kadar) ve 770 gr ağırlıktadır. Darbeler, silahın uç kısmıyla bedenin her tarafına yapılabilir. Müsâbıklar; baş, el, önkol, bacak gibi organlarını tuştan korumak için birbirlerinden flöreye göre daha uzak mesâfelerde dururlar. Epede esas kural, çift vuruşa yer vermeden hasmı tuş etmektir.

Kılıç, 105 cm uzunluk ve 500 gr ağırlığında bir eskrim silahıdır. Baş ve kollar dahil belden yukarı kısımlara tuş yapmak serbesttir. Diğer branşlardan farklı olarak kılıç silahı dürtüşten ziyade kesmeye hareketine yöneliktir. Başa hücum sâdece epe ve kılıç müsâbakalarında serbesttir.

Türkiye'nin ilk eskrim hocası Muallim Hüsnü Beydir. İlk talebeleri Refik, Ömer Lütfi ve Fuat (Balkan) beylerdir. Muallim Hüsnü Beyin yetiştirdiği bu üç genç, Yıldız Sarayında İkinci Abdülhamîd Hanın huzûrunda yapılan eskrim müsâbakalarında İtalyan subaylarına karşı büyük başarılar kazandılar (1903). Bunun üzerine, Abdülhamîd Hanın emriyle Harp Okullarına eskrim dersleri konuldu. Günümüzde birçok okullarda eskrim çalışmaları yapılmaktadır. Devlet Konservatuvarında ve İstanbul belediyesi Konservatuvarında eskrim, resmî ders olarak uygulanmaktadır.

Kılıç dövüşü, eski Mısır’dan beri varolmuş ve değişik kültürlerde farklı formlarda uygulanmıştır. Turnuvalar orta çağ Avrupa’sında popüler hale gelse de modern eskrim gelişimini 16. Yüzyılda “rapier” adı verilen epe benzeri silahlarla korunmasız şekilde yapılan düellolara borçludur.

Rapierler ordularda kullanılan kesici ve delici kılıçlardan esinlenerek ortaya çıkarılmış ve siviller tarafından hem kendilerini savunma amacıyla hem de düellolarda kullanılmıştır. Keskin silahlar olmalarına karşın yapılan atağın ilk amacı dürtüş yapmaktı. Rapierlerle yapılan eskrim İspanya ve İtalya’dan kuzey Avrupa’ya yayıldı.

Narvaez ve Thibault gibi ustalarla beraber, İspanyol ekolü karmaşık ve çok çalışma gerektiren bir hal aldı. 16. ve 17. Yüzyıllarda, Agrippa ve Capo Ferro gibi İtalyan ustalar ise bir düzlemde oynanan daha pratik bir ekol geliştirdiler. Hamle hareketi bu ustalarla beraber eskrime girdi.

18. Yüzyılda, rapierin daha basit, kısa ve hafif olan bir türü Fransa’da popüler oldu. Bu yeni silahın keskin oluşu rakibin kılıcı eliyle tutmasını engellemek amacına yönelikti. Silah sadece dürtüş yapmak için kullanıldı. Hafif oluşu nedeniyle daha karmaşık ve yeni savunma stilleri gelişti. Fransız ustalar karmaşık ataklara, hareket zekasına ve silahla yapılan savunmaya dayalı bir ekol geliştirmişlerdir. Silah, uç kısma güvenliği arttırıcı bir deri parçası konunca ve çiçeği andıran bir tutma yeri kullanılmaya başlanınca flöre adını almıştır. Fransızcada çiçek anlamına gelen “fleure” kelimesinden türeyen ismiyle flöre, bugünkü modern eskrimde kullanılan flöre ile kullanımda aynıdır. Nitekim Fransızların küçük silahla geliştirdikleri ekol modern eskrimin de büyük ölçüde temelini oluşturur.

Düelloları kazananlar hapis cezasına çarptırılmaya başladıklarından, 19. Yüzyıl ortalarında düellonun tartışmaları çözen bir araç olarak kullanımı da azaldı. Bunun üzerine, epe adı verilen, kesici olmayan silahlar kullanılarak yapılan ve illa rakibi öldürmeyi gerektirmeyen daha az tehlikeli dövüş şekilleri gelişti. Bu dövüşler genelde rakibin kolu veya bacağında yaralanmalar meydana gelince son bulurdu. Bu silah türüyle yapılan yeni düello şekli bugünkü modern epenin temellerini oluşturdu.

Kesici kılıçlar, kökeni 17. Yüzyıla kadar giden ödüllü dövüşlerinde kullanılırdı. Bu kılıçlar daha çok ordularda, atlı süvari ve denizciler tarafından kullanıldı. Ordu içinde de düellolara rastlamak mümkündü. 19. Yüzyılda İtalyan ustaların, metal namlu kullanılarak oynanan kılıç eskrimini geliştirinceye kadar ordularda tahta namlu ve çubuklarla çalışma yapılmaktaydı. Eski kılıçlar modern eskrim kılıcından çok daha ağırdı ve dairesel büyük hareketler yapılarak kullanılırlardı. Kılıç, diğer dürtüş silahlarının aksine daha hafif, ölüm riski daha az olan düello türleri ortaya çıkardı. İtalyan “sciabola di terro” ve Alman “schlager” bu türde düellolardır. Macar ustalar kol gücüne karşı parmak kontrolünü öne çıkaran bir kılıç ekolü yarattılar ve 20. Yüzyılın büyük bölümünde kılıç eskriminde Macarlar söz sahibi oldu.

Düellolar 1. Dünya Savaşı’ndan sonra yok oldu. Bu dönemden sonra, 1920 Olimpiyat Oyunları sırasında meydana gelen bazı tartışmaları gidermek için bir kaç düello yapıldıysa da bundan sonra başka düelloların düzenlendiğine dair çok az kaynak mevcut. 1997 Yılının Ekim ayında, İtalya’nın Calabria bölgesinin Belediye Başkanı, kamuoyunun bilgisi dahilinde bazı mafyaları düelloya davet etti. Alman dayanışma dövüşleriyse halen belli ölçülerde düzenleniyor.

İlk Olimpiyat Oyunları’nda sadece erkek eskrimciler flöre ve kılıç silahlarında mücadele ettiler. Epe 1900’de dahil edildi ve 1936 Oyunları’nda elektrikli hale getirildi. Flöre 1956’da, kılıç ise 1988 senesinde elektrikli olarak oynanmaya başladı.

Bayan eskrimciler ilk defa 1924 Olimpiyat Oyunları’nda yer aldılar. Bayanlarda epe branşı 1989’dan beri Dünya Şampiyonaları’nda düzenlense de ilk kez 1996 Atlanta Oyunları’nda olimpik oldu. 2004’de Atina’da düzenlenen Olimpiyat Oyunları’ndaysa bayanlar kılıç olimpiyat programına dahil edildi.

 

16. yüzyıldan günümüze kadar eskrimi ilgilendiren önemli olayları sizler için listeledik.

 • 1500 lü yıllar -Dünyanın eskrim olarak adlandırabileceğimiz ilk kılıç oyunu William Shakespeare’in Merry Wives of Widsor isimli eserinde geçmektedir.
 • 1880li yıllar - Temel eskrim kuralları Fransız eskrim ustası Camille Prevost tarafından derlendi. Ayrıca ilk resmi olmayan eskrim turnuvası İngiltere’de düzenlendi.
 • 1891 - 22 Nisan 1891’de New York şehrinde Amerikan Amatör Eskrim Ligi kuruldu.
 • 1896 - Eskrim, Atina’da düzenlenmiş olan ilk modern olimpiyat oyunlarda yerini aldı. Eskrim halen daha her olimpiyatta yer alan beş spor dalından birisidir.
 • 1900 - Paris’te düzenlenen olimpiyat oyunlarında ilk uluslararası eskrim kongresi düzenlendi.  Kongre eskrim kurallarını standartlaştırma üzerine yapıldı fakat herhangi bir sonuca varılamadı. Aynı olimpiyat oyunlarında eskrim branşlarına    flöre ve kılıcın yanına epe branşı da eklendi. Eskrim dalında 7 ülkeden toplam 156 eskrimci yarıştı.
 • 1902-1906 - Büyük Britanya Amatör Eskrim Federasyonu ve Fransa Eskrim     Federasyonu kuruldu.
 • 1912 - Stockholm’da düzenlenen Olimpiyatlarda eskrim branşında bir dizi skandallar yaşandı. Fransa takımı flörenin hedef alanı konusunda anlaşmazlıklara düşünce olimpiyatlardan çekildi. Yine aynı şekilde İtalya takımı epe silahının boyunda yaşanan anlaşmazlıklardan dolayı epe kategorisinde yarışmayı reddetti.
 • 1913 - Önceki yıllarda yaşanan sorunların tekrar yaşanmaması adına eskrim kuralları standartlaştırılıp Paris’te Uluslararası Eskrim Federasyonu kuruldu.
 • 1920 - Olimpiyat açılışlarına olimpiyat yemini eklendi. Bu onuru ilk olarak Belçika eskrim takımının üyelerinden Victor Boin yaşadı. Aynı zamanlarda film tarihinin ilk eskrim kahramanı Zorro yaratıldı. Zorro’yu Douglas Fairway canlandırdı.
 • 1921 - FIE ( Uluslararası Eskrim Federasyonu) ilk resmi turnuvasını düzenledi. Her ne kadar adı Avrupa Eskrim Şampiyonası olarak geçse de Avrupalı olmayan eskrimcilerin de turnuvaya katılmasına izin verildi.
 • 1924-1932 - FIE ( Uluslararası Eskrim Federasyonu ) takım olarak kadınlarda flöre şampiyonası düzenledi. Çünkü bu organizasyon Olimpiyatlarda yer almıyordu. Bu kategori 1960 yaz olimpiyatlarına kadar da kendine olimpiyatlarda yer edinemedi.
 • 1933-1936 - 1933’te ilk elektrikli devreye sahip epenin tanıtımı yapıldı. 1936 Berlin Olimpiyat Oyunları’nda ise tam olarak kullanılmaya başlandı.
 • 1937 - FIE Eskrim Avrupa Şampiyonası olan turnuvasının adını Eskrim Dünya Şampiyonası olarak değiştirdi.
 • 1947 - Mısır eskrim takımı bronz madalya kazanarak, Eskrim Dünya Şampiyonası’nda Avrupa dışından dereceye giren ilk ülke oldu.
 • 1950 - 21 yaş altı ilk eskrim turnuvası düzenlendi. Daha sonra yaş sınırı 20’ye düşürüldü.
 • 1955-1956 - 1955’te flöre yarışmalarında elektriksel devreler kullanılmaya başlandı. 1956’da ise Melbourne Olimpiyat Oyunları’nda tam anlamıyla bu devreler kullanılmaya başlandı. Buna rağmen puanlamada hakemlerin kararlarına öncelik verildi.
 • 1960 - Flöre bayanlar takım kategorisi olimpiyatlara eklendi.
 • 1988 - Seul Olimpiyat Oyunları’nda elektrikli devreye sahip kılıçlar tanıtıldı.
 • 1989 - Bayanlar epe kategorisi U21 eskrim turnuvasına dahil edildi.
 • 1992 - Olimpiyatlarda elektrikli devreye sahip kılıçlar kullanılmaya başlandı.
 • 1996 - Kadınlar epe branşı ( hem bireysel hem de takım olarak ) Atlanta Olimpiyat Oyunları’nda kendine yer buldu.
 • 1998 - İlk veteran eskrim şampiyonası düzenlendi. Katılımcılar 50 yaşın üzerindeydi.
 • 1999-2004 - 1999’da Bayanlar kılıç branşı U21 Eskrim Şampiyonası’na dahil edildi. Böylece bir nevi bayanlar ile erkekler bu organizasyonda eşit hale getirildi.
 • 2004’te bayanlar kılıç branşı yaz olimpiyatlarında kendine yer buldu. Böylece olimpiyatlarda da hem erkekler hem de kadınlar üç branşta da yarışma şansı yakaladı.
 • 2007 - Resmi FIE turnuvasında ilk kez kararlar görüntülü kayıtlardan yardım alınarak alınmayabaşlandı. Böylece olası hakem kararlarında karmaşanın ve karışıklığın önüne geçildi.
 • 2008 - 212 eskrimci 2008 Beijing Olimpiyatlarında sahne aldı. Eskrimde ilk kez tam sayıda katılım gerçekleşti. Ayrıca organizasyonda yeni teknoloji ürünü olan wireless özellikli silahlar kullanıldı.
 • 2010 - Singapur’da düzenlenen 21 yaş altı olimpiyatlarında ilk kez karma takım kavramı kullanıldı. Takımlar her branştan birer kişi olmak üzere 3 erkek ve 3 kadından(toplam 6 eskrimci) oluşturuldu
 • 2013 - FIE kuruluşunun 100. yılını kurulduğu yerde, Paris’te kutladı.
 • 2016 - 04.03.2016 tarihi itibariyle ana branşı eskrim olan BFM GENÇLİK ve SPOR KULÜBÜ kuruldu.

Daha önce hiç kılıç kullanmayı öğrenmek istediniz mi? Eğer kılıç kullanmayı, kılıç kullanmanın nasıl bir his olduğunu öğrenmek istiyorsanız eskrim tam size göre! Bu yazımızda eskrim öğrenmenizi kolaylaştıracak eskrim rehberi hazırladık.

 •  Neden eskrim yapmak istediğinize karar verin. Eskrimi spor için mi, rekabet için mi yoksa tarihe duyulan ilgiden dolayı mı yapmak istiyorsunuz? Merak etmeyin bu sebeplerin hepsi eskrime başlamak için doğru ve yeterli sebeplerdir ve her biri sizi farklı stillerde eskrime ve eskrim antrenmanına yönlendirir. Eskrim gibi mükemmel bir kültüre ve geleneğe sahip eski bir savaş sanatıyla kendinizi iç içe olarak düşünebiliyorsanız, eskrim hayatınızdaki en eğlenceli aktivitelerden biri olacaktır, bize inanın. Eskrim fiziksel ve zihinsel disiplinleri öğrenmek ve geliştirmek için çok iyi bir araçtır.
 • Eskrim türlerini araştırın. Eskrim çok eski ve geleneksel bir spor olduğu için sayısız tarzda, sayısız eğitim türünde bir çok farklı stile sahiptir. İtalyan, İspanyol, Fransız eskrim okulları geçmişin izlerini taşıdıklarından dünyadaki en kaliteli eskrim eğitimlerinin buralarda verildiği düşünülmektedir. Bu okullar arasındaki farklılıklar nispeten çok azdır ve farklı silah türlerine sahiptir. Eskrime başlamadan önce temel birkaç bilgi edinmek size yol gösterici olacaktır. Eskrim tarihine yüzeysel bir göz atma bile sizi eskrim için daha da heveslendirecektir.
 • Yakınlarınızda bir eskrim kulübü bulun. Size yakın bir eskrim kulübü eskrime başlangıç için en iyi seçim olacaktır. Tabi ki kulüp size yakın diye hemen orada başlayın demiyoruz. Kulüp seçimi konusunda dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar vardır.
  • Kulüp sizin hedeflerinizi gerçekleştirmenizde size yardımcı olabilecek mi? Turnuvalarda hatta olimpiyatlarda yer almak  istiyorsanız fazlasıyla rekabetçi bir eskrim kulübüne ihtiyacınız var demektir.
  • Kulüp, eksrim antrenmanları sırasında güvenlik önlemlerine ne kadar dikkat ediyor? Eskrimcilere silahlarını  kullanırlarken maske takmamalarına izin veriliyorsa o kulüpten kesinlikle uzakta durmalısınız.
  • Kulüp hakkında orada eskrim yapanlardan bilgiler alın. Kulübün artılarını eksilerini öğrenin.
  • Kulüpte başlangıç, orta ve üst seviye eskrimcilerin dağılımına dikkat edin. Eskrime başlarken kendi seviyenizdekilerin  etrafınızda olması sizin için çok iyi olacaktır.
  • Kulüpte sporcularla ilgilenebilecek yeterli antrenör var mı? Başlangıç döneminde antrenörlerin sporcularla bireysel olarak  ilgilenmesi gerçekten çok önemlidir.
  • Kulübün antrenör profilini öğrenin. Geçmişte zaferler kazanmış, başarılı milli bir antrenörün tecrübelerinden yararlanmak size çok şey katacaktır.
  • Kulüpte kullanmak istediğiniz silahın eğitimi veriliyor mu? Çoğu eskrim kulübü sporcularını belirli silahları kullanmaları  konusunda kısıtlamaktadır. Unutmayın siz bu sporu antrenörünüz için veya kulüp için değil kendiniz için yapıyorsunuz.  Asla kendi isteklerinizden taviz vermeyin.

Kulübe katılmak ve başlangıç

 • Kulüp seçimini tamamladıktan sonra başlangıç sürecinde kulübü iyice gözlemleyin.
 • Grup çalışmalarına katılın. Grup olarak çalışmak çoğu zaman kişiyi motive eden bir çalışma türüdür. Çalışmalar sırasında dikkatli ve saygılı olun. Unutmayın eskrim fiziksel olduğu kadar zihinsel de bir disiplindir. Konsantrasyonunuzu arttırmaya çalışın. Böylece teoride ve pratikte yaptığınız çalışmalardan daha çok verim alabileceksiniz. Eskrimin bazı kuralları size karışık gelebilir. Bu nedenle dersinizi iyi çalışın, anlamadığınız veya kafanızın karıştığı bütün noktaları antrenörünüze sorun.

Temel kurallarda ustalaşmak

 • Kılıç kullanmanın en doğru ve güvenli yolunu öğrenin. Kılıcın nasıl tutulacağını bilmeniz çok önemlidir. Kılıcı kesinlikle şaka amaçlı kullanamayın, maske takmayan birine kılıcınızı doğrultmayın. Kılıcınızla yürüyorsanız, kılıç kontrolünüzde olsun ve ucu yere baksın. Maskenizi çıkarmak için iki elinize ihtiyacınız varsa ilk önce kılıcınızı yere koyun. Kılıcınızın durumunu her zaman kontrol edin. Kılıcın ucunda herhangi bir sorun tespit ederseniz hemen antrenörünüze durumu bildirin.
 • Eskrim terminolojisini öğrenmeye başlayın. Eskrimi öğrenmek eskrimin temel prensiplerini çok iyi bilmelisiniz. Başlangıçta öğrenmeniz gereken bazı önemli terimler: Engarde, saldırı, savunma, ripost ve kontra riposttur. Ripost, savunmadan sonraki kontra ataktır. Kontra ripost ise riposta karşı yapılan savunmadan sonraki ataktır.
 • Ayak hareketlerinde ustalaşın. Ayak hareketleri eskrimin en önemli unsurlarından biridir. Ayak hareketlerinde ustalaşmak akıcı ve kolay hareket etmeyi sağlar. En garde pozisyonu başlangıç için en iyi pozisyondur. En garde pozisyonu eskrimcinin tetikte olduğu ve kendisini savunmaya hazır olduğu pozisyondur. Bu pozisyonda bacaklarla yere kenetlenilir, silah rakibe doğrultulur. Ayak hareketleriniz mükemmelleştirmek için ayağınıza hafif hareketler takarak antrenman yapabilirsiniz.
 • Silahınızı nasıl tutmanız gerektiğini öğrenin. Kılıç tekniklerini öğrenmeden önce kılıcı uygun şekilde tutma konusunda ustalaşmalısınız. Farklı tür silahların farklı tutuş şekilleri vardır. Kılıcı tutma konusunda sıkça yapılan hatalardan birisi kılıcı çok sıkı tutmaktır. Aksine kılıcı gevşek tutarak bileklerinizin esnekliğini kullanabilecek şekilde tutmalısınız.
 • Sizin için hangi silahın doğru seçim olduğunu belirleyin. Çoğu eskrim ustası eskrimde silahlarda ustalaşma sırasını flöre-epe-kılıç sırasında belirlemiştir. Ama burada önemli olan sizin hangi silahı istediğinizdir. Genellikle eskrime başlangıç için flöre önerilmektedir.

Zırhınızı kuşanın!

 • Eskrim için gerekli olan malzemeleri temin edin. Eskrim malzeme açısından diğer sporlara nazaran biraz daha külfetli bir spordur. Herhangi bir eskrim malzemesi almadan kulübünüzden bu malzemeleri temin edip edemeyeceğinizi öğrenin.
 • Mümkünse başlangıçta kulüp malzemelerini kullanın. Birçok kulüp malzemelerini öğrencilerine ücretsiz sunmaktadır. Eskrime devam edip etmeyeceğinize karar verene kadar kulüp malzemelerini kullanmanız ekonomik olarak yararınıza olacaktır. Tabi başkalarının kullanmış olduğu malzemeleri kullanmak hijyen açısından pek sağlıklı gözükmeyebilir. Bu nedenle en azından maske ve eldiveni kendiniz temin etmeniz iyi bir fikir olabilir.
 •  Eskrim için hazır olduğunuzda kendi malzemelerinizi satın alın. Eskrim malzemeleri pahalı olduğu için tamamen emin olmadan eskrim malzemesi satın almayın. Hangi malzemelerin gerekli olduğunu mutlaka antrenörünüze danışın.

Ders dışında kendinizi geliştirin

 • Çok sıkı antrenmanlar yapın. Çoğu eskrimcinin bu antrenmanları sıkıcı bulduğu doğrudur. Fakat hiçbiri bu antrenmanların kendilerine kattıklarını inkar edemez. Her şeyde olduğu gibi sıkı çalışma sizi eskrimde de başarıya götürür.
 • Profesyonelleri izleyin. Turnuvalardaki karşılaşmaları izlemeye vakit ayırın. Böylece üst seviye eskrim hakkında kafanızda bilgiler oluşmaya başlayacaktır. Ayrıca üst seviye hareketler görmek yaratıcılığınız ve çalışma azminizi arttıracaktır.
 • Kondisyonunuzu arttırın. Hiç eskrim yapmamış kişiler için eskrim kolay bir spor gibi gözükse de aslında eskrim fiziksel olarak çok fazla özellik isteyen bir spordur. Eskrim dersleri dışında genel kondisyonunuzu, dayanıklılığınızı arttırıcı çalışmalar yapmanız sizin için iyi olacaktır.

Turnuvalara katılın

 •  Turnuvalar için hazırlanın. Kendi yeteneklerinizi test etmenin en iyi yolu eskrim turnuvalarına katılmaktan geçer. Böylece hangi seviyede olduğunuzu, eksilerinizi, artılarınızı çok iyi bir şekilde gözlemleyebilirsiniz. Turnuvalara katılmadan önce turnuvalara izleyici olarak gitmeniz ve o atmosferi yaşamanız sizin için çok büyük bir tecrübe olacaktır.
 • Antrenörlerinizin onayıyla turnuvalara katılın. Turnuvaya hazır olmadan gittiğinizde kendinizi baskı altında hissedebilirsiniz. Bu baskı kendi yeteneklerinizi, potansiyelinizi göstermenizi kısıtlayacaktır. Bu baskı yönetimini ise antrenörlerinizin rehberliği sayesinde yönetebilirsiniz. Antrenörünüz size turnuvalar için hazır olduğunuzu söylemeden asla ve asla turnuvalara katılmayın.
 • Kendinize güvenin! Müsabakalara çıktığınızda bu seviyeye gelmek için ne kadar çok çalıştığınızı hatırlayın. Turnuvalarda tam verimle savaşabilmek için çok ciddi zihinsel güce ihtiyacınızı olacak. Soğukkanlılığınızı, konsantrasyonunuzu her zaman üst seviyede tutun. Zaten birkaç maç kazandıktan sonra bu öğeler kendi kendine oluşmaya başlayacaktır.
  • Eskrimle alakalı herhangi bir şey öğrenmek isterseniz ilk adresiniz her zaman antrenörünüz olsun.
  • Eskrime başlarken komplike, karışık hareketleri denemekten kaçının. Temel hareketleri öğrenmeden bu karışık hareketleri tam verimle yapamazsınız. Bu nedenle başlangıçta basit, düz hareketleri çok iyi bir şekilde öğrenmeye gayret gösterin.
  • Eskrim malzemelerinize iyi bakın. Kulüp malzemelerine de tıpkı kendi malzemenizmiş gibi kullanmaya özen gösterin.
  • Maskesi olmayan birine asla silahınızın ucunu doğrultmayın.
  • Silahınızın ucunu her antrenmandan önce kontrol edin. Silahın ucunda kırılma gibi bir durum söz konusuysa bu durumu hemen antrenörünüze bildirin.
  • Eskrimi sadece spor olarak değil de aynı zamanda başarılı bir eskrimci olmak için yapıyorsanız, rekabetçi bir eskrim kulübüne katılmaya çalışın.
  • Eskrim malzemelerini satın almadan önce kesinlikle antrenörlerinize danışın.
  • Eskrim kıyafetleri solak ve sağlaklar için farklı dizayna sahiptir. Kıyafet alırken hangi elinizi kullandığınızı belirtmeyi unutmayın.

Küçük yaşlarda çoğumuz izlediğimiz filmlerin etkisiyle evde, kendi çapımızda kahramanlık hikayeleri yaşamışızdır. Bu destansı kahramanlık hikayelerinin kuşkusuz en popüleri eski gazeteleri rulo haline getirerek oluşturulan korkutucu kılıçlarla, salonda yastıklara karşı yaşanan amansız mücadelelerdir. Her ne kadar bu amansız mücadeleler kafaya aniden gelen bir terlikle son bulsa da; yılmadan, tekrar tekrar aynı mücadeleyi vermişizdir. Her spor dalında olduğu gibi eskrimde de başarılı olmak için sürekli mücadele etmek zorundayız. Bu mücadele kimi zaman bizi çok zorlasa da bize kazandırdıkları yanında bu zorluklar devede kulak kalır.

Peki eskrimin bize kazandırdıkları veya kazandıracakları nelerdir?

Yaratıcılık

Eskrimin belki de çoğu spordan farkı, yaratıcılığın ezbercilikten çok daha ön planda olmasıdır. Eskrim, kişiyi alternatif çözüm yolları bulmaya sevk ederek, kişinin yaratıcılığını arttıran bir spordur. Rakibin hamlesine göre karşı hamle geliştirebilmek eskrimin temellerinden biridir. Bu yönüyle eskrim satranca çok benzer.

Konsantrasyon

Eskrimde her yönden gelebilecek saldırılara  karşı sürekli tetikte olmak zorundasınız. Bu sürekli tetikte olma hali odaklanma ve konsantrasyon halini kayda değer şekilde arttırmaktadır.

Kendine güven

Eskrim rekabet ortamı yüksek, hırslı bir spordur. Bu yüksek rekabet ortamında başarılı olma duygusu kişinin kendine güvenini geliştirir. Bu güven duygusu kişiye sadece sportif olarak değil, sosyal yaşamına da yansır.

Hız ve Çeviklik

Eskrimde kazanabilmek için belirlediğiniz taktikler dışında çok hızlı ve çevik olmanız gerekir. Kafanızda kurduğunuz saldırıları ani bir şekilde eyleme dökemezseniz hiçbir işe yaramaz. Aynı şekilde gelen saldırılara karşı ani tepkiler verebilmeniz gerekmektedir. Kısacası hız ve çeviklik eskrimcinin temelini oluşturur.

Güç

Eskrim her ne kadar zekanın daha ön planda olduğu bir spor olsa da, fiziksel güç çoğu spor dalı için olduğu gibi eskrimde de önemli bir yer tutar. Uzun süreli eskrim antremanlarında veya müsabakalarında eskrim tekniğini doğru ve sürekli kullanabilmek için güce ihtiyacımız vardır.

Esneklik

Eskrimde ani saldırılar yapmak veya ani saldırılardan kaçınmak için vücudumuzu çok iyi kullanmamız gerekir. Kısacası daha fazla saldırı veya savunma seçeneği yaratmak için vücudumuzun tüm eklemlerini olabildiğince çok kullanmalıyız. Eskrime başlar başlamaz,kısa süre içerisinde esneklik kabiliyetinizin ne kadar arttığını görünce çok şaşıracaksınız.

Atletik bir vücut

Vücudun neredeyse heryerini çalıştıran eskrim; bireyin atletik, fit bir vücuda sahip olmasını sağlamaktadır.

Eğer eskrime yeni başladıysanız veya başlamayı düşünüyorsanız bu yazımızdan önce Eskrim Rehberi isimli yazımızı okumanızı öneririz. Belli bir süre eskrim sporu ile ilgilendiyseniz bu yazımızda teorik olarak eskrim yeteneğinizi geliştirecek birçok faydalı bilgiyi bulabilirsiniz.

 • Özel eskrim dersleri almaya çalışın. Eskrimde başarılı olmak ve kendinizi hızlı bir şekilde geliştirmek istiyorsanız, haftada en az 1 saat özel ders almalısınız. Eskrimde grup çalışmaları çok önemlidir fakat belli bir noktadan sonra gelişimi hızlandıran en önemli faktör bireysel olarak alınan özel eskrim dersleridir. Özel antrenör seçerken daha önce grup çalışması yaptığınız antrenörünü seçmeniz sizin için oldukça faydalı olacaktır.
 • Silahınızın ucunu kontrol etmede ustalaşın. Duvar yastığı gibi tekrar tekrar dürtebileceğiniz dayanıklı bir hedef seçin. Yastığın belli bir noktasını işaretleyip tekrar tekrar aynı noktayı vurmaya çalışın. Her gün düzenli olarak farklı dürtme şekillerini tekrar edin.
 • Kılıç kullanan eskrimciler, dürtme antrenmanlarını kesinlikle ihmal etmeyin. Kılıçta dürtme saldırıları rakibinize karşı büyük bir üstünlük kurmanızı sağlar. Üst üste gelen saldırıları savuşturduktan sonra rakibinizin göğsüne yapacağınız ani dürtüş hareketi rakiplerinizi gerçekten çok şaşırtacaktır.
 • Savunma hareketlerinizi mükemmelleştirin. Eskrimde savuma hareketleri vücutla ve silahla yapılan savunma olarak iki ana başlık altında toplanır.  Vücut ile yapılan savunmaya eskiv, silahla yapılan savunma hareketlerine ise parad denir. Eskiv iki harekete ayrılabilir. Birincisi, boşa düşürülen atağın arkasına vücudun atıldığı harekettir. İkincisinde ise, yön değiştirilerek atak boşa çıkartılır. Parad, eskrimcinin silahını kullanarak savunma yapmasıdır. Parad, flöre ve kılıç branşında atak üstünlüğü sağlar. Farklı tehditlerde farklı parad hareketleriyle önlemler alınabilir.
 • Yeteri kadar arkadaşınızla “The Ring of Death”, ” Ölüm Çemberi” antremanı yapın. Bu oyunun adı sakın sizi korkutmasın, the ring of death son derece eğlenceli ve eğitici bir antrenman türüdür. Oyunu özetle şöyle açıklayalım. Toplam 6 eskrimci bu oyunu oynuyor olsun. Bu 6 kişiyi A, B, C, D, E ve F olarak sembolize edelim. A çemberin merkezinde başlasın, diğerleri ise çevresinde bir halka oluşturacak şekilde (alfabetik sıraya göre) dizilsin. İlk olarak B A’ya saldırsın. A bu atağı ripost ile savuştursun veya kontra saldırı gerçekleştirsin. Bu karşılıklı hamleler bittikten sonra A C’ye dönsün ve C aynı şekilde saldırıp A yine aynı şekilde karşılıklar versin. A aynı şekilde bu işlemi F kişisine kadar gerçekleştirsin. En sonunda F ile A yer değiştirsin. Yani F merkeze geçsin ve aynı döngü tekrarlansın. Böylece her turda halkadaki eskrimciler bir atak ve bir reaksiyon olmak üzere iki aksiyonda bulunmuş olacaktır. Bu oyunda bir tur en fazla 1,5 dakika sürmektedir. Bu antrenmanı düzenli olarak yapmak, reaksiyon hızınızı inanılmaz bir şekilde arttıracaktır. Böylece müsabakalarda hiç bir zaman rakibinize karşı hazırlıksız yakalanmayacaksınız.
 • Eskrim yaz eğitim programlarına katılın. Birçok spor kulübü yaz aylarında spor kampları organize ederler. Kuşkusuz yurt dışı eskrim programları, özellikle Fransa – İtalya gibi eskrim kültürü ve tarihinin en üst seviyede olduğu ülkelerde olan eskrim programları eğer eskrimle ciddi bir şekilde ilgileniyorsanız gelişiminize muazzam bir katkı sağlayacaktır. Tabi ki yurt dışı kampları maliyetli olabileceğinden dolayı yurt içi kamplarını da tercih edebilirsiniz. Bu kamplarda gelişiminize çok şey katacaktır.
 • Ayak hareketlerinize dikkat edin. Ayak hareketleri eskrimin çok önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Saldırı ve savuşturma hareketlerini istediğiniz gibi yapabilmeniz için ayaklarınıza tam anlamıyla hakim olmalısınız. İleri seviye geri çekilme, savuşturma antrenmanları (ileri-ileri-geri, geri-geri-ileri, ileri-ileri-ileri-geri-geri vb.) ayak hareketleriniz için çok iyi egzersizlerdir.
 • Patlayıcı bir dürtme hareketi oluşturun. Müsabakalarda başarılı olabilmek için kendinize özel bazı hareketler geliştirmeniz gereklidir. Dürtme hareketini ne kadar seri yapabilirseniz karşılaşmalarda puan alabilme ihtimaliniz o kadar artar. Dürtme hareketinde ustalaşabilmek için, eskrimle uzunca bir süre içli dışlı olmanız gereklidir. Bunun dışında bacak kuvvetinizi arttırmanız dürtme hareketini geliştirmede anahtar rol oynamaktadır. Dürtme hareketini geliştirmek için temel olarak 1) Arka bacağınızı gerginleştirin. 2) Dürtme hareketine başlarken gergin ayağınızı arkaya doğru uzatın. Uzatma süreniz yarım saniye civarı olsun. 3) Harekete yüksek hızda devam edin. 4) Silahınızı uygun pozisyona hedefleyin. Dürtme hareketini geliştirebilmeniz için en iyi yöntem, sert zeminde tenis topu ile antrenman yapmaktır. Tenis topunu silah elinizle atarak önünüzde sekmesini sağlayın. Daha sonra tekrar silah elinizle dürtme hareketi yapar gibi topu yakalamaya çalışın. Bu antrenman el göz koordinasyonunuzu geliştirmenize ve dürtme mesafesini ayarlamanıza  yardımcı olmaktadır.
 • Silahınızı hatlar arasında tutmayı öğrenin. Çoğu eskrim antrenörü öğrencilerine silahını sixte hattında tutmayı öğretir. Bu yöntem başlangıç için en rahatı olmasına rağmen kendimizi sadece sixte pozisyonu ile kısıtlamamalıyız. Silahını sadece tek bir hat üzerinde değil de iki hat arasında tutarsanız hem iki hat için kolaylıkla savunma sağlarsınız, hem de saldırılara karşı daha hızlı reaksiyon verebilirsiniz( Bu metod sadece başlangıç ve orta seviye eskrimciler için önerilmektedir.). Hiç bir hattı tam olarak korumazsanız ileri seviye bir eskrimci iyi bir zamanlamayla savunmanızı rahatlıkla geçebilir.
 •  Flick hareketini öğrenin. Flick özetle; silahin ucunun bir kisim guc uygulanarak silahin belli bir acida bukulmesi sonucu karsi tarafin hedef alanina temas etmesini sağlayan bir saldırı hareketidir. Bu yöntem sadece epe ve flöreye uygundur. Her ne kadar arkaya yapılan dokunuşlar zor ve etkisiz olsa da kanatlardan omuzları veya göğsü hedef alan dokunuşlar çok etkilidir. Flörede silahların hafifliğinden dolayı dokunuş yapmak epeye göre çok daha kolaydır. Dokunuşlarınızı absence de fer ile kombine edebilirseniz flörede birçok maçı rahatlıkla kazanabilirsiniz. Dokunuşun ana artısı savunmayı rahatlıkla geçebilme özelliğidir. Uzanma sırasında silahınızı yana doğru hafifçe baskılayın. Bu saldırıyı durdurabilmek için rakibinizin temel savunma duruşunu bozması gerektiğinden, size birçok açık verecektir.
 • Kazananlara sorular sorun. Bir müsabakayı kaybettiğinizde herşeyden önce yenilgiyi kabul edip rakibinizi tebrik etmeniz gerekir. Çünkü eskrim onurun, saygının sembolleştiği bir spordur. Eskrimde eksiklerinizi görmenin en iyi yolu kuşkusuz müsabakalara katılmaktır. Bu müsabakalarda kaybettiğinizde rakibinize hangi konularda zayıf olduğunuzu sormaktan çekinmeyin. Bazen sizi reddedebilirler ama çoğu zaman tüm sorularınıza cevap vereceklerdir. Bu bilgiler ışığında siz de eksiklerinizin neler olduğunu daha rahat saptayıp bu eksikliklerin üzerine daha çok gidebilirsiniz.
 • Kendinize sorular sorun. Her zaman nelerin eksik, ne yapılması gerektiğini başkalarından öğrenemezsiniz. Kendi hatalarınızı saptamayı öğrenin. Saptadığınız alanlardaki hatalarınızı azaltmak için çalışmalar yapın.
 • Antrenörünüzün maçlarınızı izlemesini sağlayın. Eğer antrenörünüz sizin nasıl eskrim yaptığınızı görmezse size gelişiminizde nasıl yardımcı olabilir ki?
 • İmkanınız olursa rakiplerinizin maçlarını izleyin. Rakibinizin hangi hareketleri yapmayı sevdiğini, zayıf noktalarının neler olduğunu gözlemleyin.  Bu bilgileri onlara karşı strateji geliştirmek için kullanın. Her eskrimcinin kendine özel bir stili vardır. Her rakibinizin aynı stilde eskrim yaptığını sakın düşünmeyin.
  • Gözleriniz kapalı antrenman yapın. Farkındalığınız muazzam seviyede gelişecektir.
  • Yıl boyunca eskrim yapmaya çalışın. Eğer sadece dönemsel olarak eskrim yaparsanız, gelişim oranınız çok düşük olacaktır. Uzun süre eskrim yapmayınca öğrendiğiniz şeyleri unutmanız kolaylaşır.
  • Koçunuzun dışında arkadaşlarınızı da maçlarınızı izlemeye davet edin. Onların geri dönüşleri sizin için çok faydalı olacaktır.  Konsantrasyon probleminiz varsa bu maddeyi unutabilirsiniz.
  • Her hattı savunabildiğinizden emin olun.
  • Turnuvalarda basit hamleler yapmaktan her zaman kaçının. Tecrübeli rakiplerinizi ağır, temel hareketlerle kandırmanız oldukça zordur.
  • Kendinize özgü hareketler üretmekten korkmayın, bu hareketleri müsabakalarda kullanmaktan çekinmeyin.
  • Kendinize en uygun koçu bulun. Sadece çok iyi koçlar sizin seviyenizi arttırmada yardımcı olabilir.
  • Antrenman yapmak her zaman mükemmel olmanızı sağlamaz. Devamlı aynı antrenmanları yapıp kendinizi zorlamazsanız sadece kötü alışkanlıklarınızı tekarlıyorsunuz demektir.
  • Nerde başarılı olup nerde başarısız olduğunuzu analiz edin. Bireysel hareketlerinizin kalitesi üzerinde düşünmek sizin eskrim sanatını mükemmel bir şekilde anlamanızı sağlar. Böylece tek düze antrenman yapan birine göre kat kat daha hızlı gelişirsiniz. Her zaman sakin ve soğukkanlı kalın. Böylece vücudunuz ve aklınızdan en iyi performansı alabilirsiniz.