Ünvan Değişikliği İçin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

Derneğimizin ünvan değişikliği için yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısının 8762 Sokak No:32/B Yenimahalle – Çiğli – İzmir adresinde, 15/12./2021 tarihinde, saat: 17:00'da salt çoğunlukla, salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde çoğunluk aranmaksızın 22/12/2021 tarihinde aynı saat ve yerde aşağıdaki gündemle yapılmasına ve yapılacak genel kurul toplantısına ilişkin tarih, yer, saat ve gündem bilgilerinin kulübün web sayfası yoluyla üyelere duyurulmasına oybirliği ile karar verilmiştir. Gündem: 1) Katılan üyelerce hazirun listesinin imzalanması 2) Başkanın açılış konuşması 3) Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı 4) Gelir-Gider Durumu ve Faaliyet Raporlarının Okunması 5) Kulüp Unvan Değişikliği 6) Divan heyetinin güncellenmesi 7) Diğer Yazılı ve Sözlü Önergeler ile Dilek ve Temennilerin Görüşülmesi 8) Kapanış Yer: 8762 Sokak No:32/B Yenimahalle-Çiğli / İzmir Saat: 17:00
24.11.2021