Ailelere Genç Eskrimcileri Cesaretlendirmeleri İçin Tavsiyeler

Ailelere Genç Eskrimcileri Cesaretlendirmeleri İçin Tavsiyeler

Bir eskrimcinin annesi/babası olduğunuzda, herkes gibi siz de çocuğunuzun her maçı kazanmasını istersiniz. Bu kulağa basit ve oldukça da dürüst geliyor. Fakat gerçek hiç de o kadar basit sayılmaz. Çocuğunuzun maçı kazanabilmesi için onu nasıl cesaretlendireceğinizi bilmek işin en önemli kısmıdır.

Ebeveynlerin anlaması gereken ilk şey çocuğun eskrimde daha iyi hale gelebilmesi için BASKI uygulamaktan ziyade onu CESARETLENDİRMELERİ gerektiğidir. Aradaki fark; cesaret genç eskrimcinin kendi içinden gelen ve yayılan bir motivasyon kaynağıdır. Diğeri ise sizin isteğinizdir. Sporun amacı çocuklarımızda, eskrim yaparken harcadıkları zamandan daha çok, tüm hayatını etkileyecek iyi nitelikler geliştirebilmesidir.

Yetersiz bir eskrimci anne/babası olmak çocuk üzerinde stres ve baskıya neden olur. Bu durum ise eskrimden soğuma, başarısızlık duygusu ile yüklenmesine ve hayatlarının diğer kısımlarına olumsuz duygular beslemesine neden olabilir. Anne/Babaların yapabileceği en önemli şey çocuk antrenman ya da maçtayken onunla birlikte olduğunuzu hissettirmektir.

Çocuğunuzun eskrim tecrübesini bir “kazanan” olarak ilerletmesini istiyorsanız (kazananın anlamı, kendilerini iyi hissetmeleri ve rekabete karşı sağlıklı bir tutum sergilemek anlamındadır, çokça madalya sahibi olmak değil…) o zaman yardımınıza ihtiyaçları olacaktır. Başarılı eskrimcilerin hayatlarında şu üç bağlantı çok önemlidir sporcu + antrenör + aile.  Bu nedenle en önemli parçalardan bir tanesi sizsiniz!

Şu ayrıntıyı aklınızdan çıkarmayınız; “Herkes kazanmadığı sürece kimse kazanmış sayılmaz”. Bu ve benzeri taktikler ebeveynlere genç eskrimcilerin yeteneklerini geliştirmelerinde yardımcı olacaktır. Maalesef aileler için var olan tüm soruların cevaplarını barındıran bir el kitabı bulunmamaktadır.

 - Başarı ve Başarısızlığı Tanımlama Şeklinizi Değiştirin:

Başarı kazanma ve kaybetme ile tanımlanamaz. Çocuklarımızla ilgili şeylere kesinlikle siyah ya da beyaz olarak bakmak bizim için kolay olsa da bu zarardan başka bir şey getirmez.

Çocuğunuzun eskrimden (yaptığı diğer herhangi bir spor branşından) kazanmasını bekleyeceğiniz şey şunlar olmalı:

-Beceri Edinme

-Ustalaşma

Madalya kazanmak değil, Olimpiyat sporcusu olmak ya da podyuma çıkmak değil. Hatta tuş yapmak bile değil. Alınan sonuçların hiçbir önemi olmamalı

Okuldaki standart olarak yapılan testlere göre düşünün. Bir ebeveyn olarak, çocuğunuzun öğretmeninin testte yer alan belirli şeyleri öğretmesini mi istersiniz, yoksa çocuğunuza geometriye hakim olmayı veya okuduğunu anlama konusunda becerisini geliştirmesi için gerekli çalışmaları yapmasını mı istersiniz? Elbette onların daha ustaca okumalarını sağlayacak beceriler öğrenmesini ve geometriyi günlük hayatta nasıl kullanacağını bilmelerini istersiniz. Testteki iyi not sadece bir bonustur fazlası değil.

Eskrim için de aynı şeyler geçerlidir. Maçlar ve turnuvalar birer testten ibarettir. Önemli olan şey çocuğunuzun yeni beceriler öğrenmesidir. Eskrim yoluyla, çocuğunuzun beceri ve bilgi edinmenin önemini ve bunları pratik hayatta kullanmalarına yardımcı olabilirsiniz.

 - Rekabetin En İyi Eğitim Partneri Olduğunu Anlamak:

Compete -“Rekabet” sözcüğü aslında Latince - “com” (birlikte) ve “petere” (arayarak) olmak üzere iki kelimenin bir araya gelmesinden oluşmuştur ve “birlikte aramak” anlamına gelmektedir. Ayrıca unutmayınız ki çocuğunuzun rakibi de bir çocuktur ve bunlar sporda beraber öğrenip büyüme sürecinde kazanan ortaklardır.

Çocuklarınızın maçlarda karşılaştıkları sporcuların düşman olarak değil rakip olarak algılamalarını ve bakış açılarını bu yönde değiştirmelerini sağlamak, hem eskrimlerini hem de kendilerine olan güvenlerini geliştirmeleri için önemlidir. Birbirlerine karşı yarışan eskrimciler birçok turnuvada karşı karşıya gelebilir ve farklı organizasyonlarda tekrar tekrar bir araya gelir ve yeniden rakip olabilirler. Eskrimi bir spor yapan en önemli şey ise pistin karşı tarafında olsa dahi beraber çalıştığı ve beraber bir şeyler öğrendiği rakiplerine karşı duyduğu saygı ve sevgidir.

 - Destek Verin Fakat Bir Antrenör Olarak Değil

Çocuğunuzun eskrim eğitmeni onun antrenörüdür, siz değilsiniz.

Kayıtsız şartsız çocuğunuzun en ateşli taraftarı siz olabilirsiniz. Birçok konuda (maddi destek, ulaşım, teşvik…) destek verebilirsiniz ama lütfen onların eskrim antrenörü olmaya çalışmayın. Böyle bir şey yapmaya kalktığınızda antrenörün önüne de geçmiş ve ona engel olmakla kalmaz aynı zamanda çocuğunuzun size ihtiyaç duyduğu destek rolünden de uzaklaşmış olursunuz. Böylece sistemde koca bir boşluk oluşmuş olur.

Hayal kırıklığı yaratan bir performanstan ya da pistte kaybedilen bir maçtan sonra, çocuğunuzun ihtiyaç duyduğu ya da sizden istediği son şey teknik konularda tavsiye vermeniz ya da stratejilerinin yanlış olduğunu söylemenizdir. Bu anlarda çocuğunuzun ihtiyaç duydukları, kibar kelimeler kullanarak bu olumsuzluk duygusunun geçeceğini belirtmenizdir.

 - Kendi Potansiyellerine Karşı Rekabet Etmeleri İçin Cesaretlendirin:

Eskrimin nihai hedefi kendini zorlamak ve sürekli gelişmektir.

Bizler genellikle gelişimimizi kayıplar ve kazançlarla değerlendiririz. Bu kusurlu bir yaklaşımdır ve aynı zamanda adil de değildir. Bir eskrimci pist üzerinde hayatının en iyi performansını sergiler fakat sonucunda zafere ulaşamayabilir ya da hayatının en kötü performansıdır fakat zaferle sonuçlanabilir.

Çocuklar, başkaları yerine kendi potansiyellerine karşı rekabet etmeleri için teşvik edilmelidir. Eskrimciler kendilerine karşı galip geldikleri zaman zafer kazanmış olurlar. Kazanma ve kaybetme açısından kendini geliştirmeye odaklanmak herkes için bir kayıptır. Çocuğunuzla rakipleri hakkında konuştuğunuzda, konuyu kendisiyle olan mücadelesine doğru yönlendirin. Bunu yapmanızın diğer sebebi ise konuya ne kadar odaklandığınızı göstermektir.

 - Her Etkileşimde Eskrimcinin Özsaygısını İnşa Et:

Genç eskrimciler kendi öz saygılarının arttığı bir ortamda olduğu zaman, bir eskrimci olarak performans seviyeleri doğrudan iyileşir. Daha hızlı öğrenecek, daha çok çalışacak ve daha iyi rekabet edeceklerdir. Ebeveyn olarak çocukla etkileşimleriniz kendi özsaygılarını geliştirmelerinde en önemli faktördür. Kendi talepleri için sizinle mücadele ettiklerinde onları aşağılayan ya da bir şeyleri doğru anlamadıklarında sergilediğiniz olumsuz etkileşimler kendisine olan öz saygısını azaltacaktır.  Eğer yaptıkları zor çalışmalara odaklanırsanız bu konuda destek olursanız öz saygıları olumlu anlamda gelişme gösterecektir.

Bu, kötü performans gösterdiğinde çocuğa haksız övgü vereceğiniz anlamına gelmez. Çocuklar gerçekten parlak zihinlere sahiptirler, kötü bir performans sergilemiş olmalarına rağmen onlara muhteşem olduklarına dair söylediğiniz beyaz yalanları hissedebilir ve bu durum onlara anlamsız derecede yanlış gelebilir. Gelişmek için sahip oldukları fırsatları ve şimdiye kadar yapmış oldukları ilerlemelere odaklanarak övüncelerinizde gerçekçi olun.

 Genç eskrimcilerin her gün kendi özsaygılarına değer katmaları yönünde teşvik edip etmediğinizi kendinize sorun.

- Başarısızlığın Ödülünü Verin:

Çocuğunuzun eskrimde olabileceği kadar mutlu ve başarılı olmasını gerçekten istiyor musunuz? O zaman bunun için sözümüzü dinleyin ve onların başarısız olmasına izin verin.

Birçok başarılı eskrimci – ulusal şampiyon ya da olimpiyat şampiyonu olmuş eskrimciler dahil- 2 şey yaparlar.

        1. Risk alırlar ve bu nedenle diğerlerinden daha sık başarısız olurlar.

        2. Başarısızlıklarını, kendilerini motive etmek ve daha iyi olmak için ihtiyaç duydukları geri bildirimleri almak için olumlu bir şekilde kullanırlar.

Başarısızlık çocuklar için korkutucudur. Çocuğunuz başarısız olduğunda öğreneceği şey “hayatta kalma” dır. Maçta her şey yolunda gitmediği için dünya son bulmayacak. Milli takım için yeterli puan toplayamadığı için gezegenimiz ekseninden çıkmayacak. Maç kaybettiği için güneş kararmayacak!

Çocuğunuzun ilk yürümeye başladığı zamanları hatırlayın! Kendi başına kalkıp yürümeye başlamasının ne kadar zaman aldığını hatırlayın. Çocuğunuzun düşmesine izin verilmediğini düşünün, asla yürümeyi öğrenemezdi! En başta korkuyorlardı ama zamanla tecrübe ederek kendi başlarına yürümeyi öğrendiler.

Başarısızlık korkusu çocuğunuzun aktif olmasını engeller. Onları eskrimde iyi şeyler yapmalarını ve yaşamdaki diğer bir sürü maceradan uzak tutar. Çocuğunuzun başarısız olmasına izin verin ve bunun neden iyi bir şey olduğunu açıklayın.

-  Tehdit Yerine Meydan Okuma:

Pek çoğumuzun ebeveyn olarak düştüğü bir tuzak. Yapılan tehditleri, çocuklarımızı bir şeyler yapmaya motive etmenin bir yolu olarak kullanıyoruz. Kısa vadede etkili olabileceği için en iyimiz için bile bu sinsi bir taktiktir. Ancak uzun vadede sağlıklı değildir. Atletik performans üzerine yapılan çalışmalar göstermiştir ki, bu kısa vadeli sonuçlar uzun vadede birtakım bedeller ödetmektedir. Ailelerin ve antrenörlerin çocuklara bu şekilde davranmalarının sonucu olarak sporcuların akıl sağlıkları ve performansları ciddi anlamda zarar görür. Yukarıda bahsi geçen benzeri tehditler eskrimin tüm eğlencesini ortadan kaldıracaktır. “Ayağa kalkıp hemen antrenmana gitmezsen ceza alacaksın” ya da “Eskrimi ciddiye almıyorsan kurs için daha fazla para ödemeyeceğim” gibi tehditler çocuğunuza inanmadığınızı bu sayede benlik saygısını dolayısıyla performanslarını olumsuz anlamda etkilemiş olursunuz. Çocuğunuzu tehdit etmek yerine, daha iyi olmaları için onlara önerilerde bulunun. Örneğin: “Daha iyi bir eskrimci olabilmen için eğitim planın hakkında konuşalım” gibi.

Her tehtidin içinde insanların söylediklerinin endişesi yatar. Bu sözlerin içindekiler genç eskrimcinin yapacaklarından çok onların eskrime dair korkularını içerir ve bu çocuklarınız üzerinde etkili olmaz.

 - Kıyaslamaları Engellemek:

Başka bir eskrimcinin ne yaptığı ÖNEMLİ DEĞİL!

Her eskrimci kendi potansiyeli kadar ilerleme gösterebilir. Bu konuda yapılan karşılaştırmalar her zaman yanlıştır ve zararı yıkıcı olur. 12 yaşında ve eskrimci olan 2 kız sporcunun 3 konuda ortak noktaları bulunmaktadır. İkisi de 12 yaşında, ikisi de kız ve ikisi de eskrimci. Gerçekten paylaştıkları başka bir şey yoktur ve onları karşılaştırmak, kim olduklarını ve beraberinde getirdiklerini çarpıtmaktır.

Fakat bazı istisnai karşılaştırmalar oldukça önemli derecede işe yarayabilir. Örneğin bir tekniğin öğrenilmesinde bu tekniği doğru yapan bir eskrimci, genç eskrimciler için rol model olarak kullanılabilir. Fakat bu yöntem tamamen kulüp antrenörlerinin sorumluluğu altında olmalıdır.

 - Perspektif Yöntemiyle Anlatmak

Olimpiyat oyunlarını ya da ulusal şampiyonaları izlediğimizde sadece eskrimi, özellikle eskrimde kazanan ve kaybedeni görürüz ve bu durumun hayattaki en önemli şey olduğunu düşünebiliriz. Fakat gerçek şu ki bu sadece oyundan ibarettir!

Genç eskrimciler kazanma ve kaybetmenin hayatta ki en önemli şey olduğu fikrine kapılabilirler.

Evet böyle anlar eskrimde oldukça fazla yaşanmaktadır ve bunlar gerçekten harika anlardır. Fakat eskrim yapmanızın nedeni bu anlar değildir. Doğal olarak gelirler ve çoğunlukla eskrimcinin kendi beklentilerine ve o ana odaklandığı zaman ortaya çıkarlar.

Çocuğunuzu eskrimde yaşayacağı bu anlardan, yaşayacağı dostluklardan keyif alması ve eğlenmesi için cesaretlendirin.

 - Çocuğunuz Eskrim Performansından İbaret Değildir:

Ailelerin çocuklarının iyi yaptıkları şeyler üzerine yoğunlaşıp her türlü konu için bunu kriter almamaları ve değerlendirmemeleri çok önemlidir. Çocuğunuzu sadece gösterdiği bu performans doğrultusunda değerlendiremezsiniz.

Çocuğunuzun herhangi bir rekabetin sonucundan bağımsız olarak onları seveceğinizi bilmesi gerekir. Sizin beklentilerinizin sebebiyle pist üzerinde mücadele etmemeliler. Elde ettikleri sonuç itibariyle onları daha çok seveceğiniz düşüncesi sağlıklı değildir.

 - Hayallerinizi Ondan Uzak Tutun:

Zamanında bir eskrim turnuvasında şampiyon olmayı hayal etmiş olabilirsiniz ve bu durum siz gerçekten özel biri yapar. Fakat bunun çocuğunuzla hiçbir alakası yoktur. Aileler çocuklarının spor yapmalarının sebebi olarak kendileri olmamalıdır. Bu tamamen çocuğun ilgi ve sevgisiyle alakalıdır.

Çocuğunuzla eskrim hakkında konuşurken “bizim hedefimiz” ya da “kazanmamız gerek” gibi cümlelerden uzak durmalısınız. Bu çok yaygın bir durumdur ve çocuğun gelişimini etkileyen bir durumdur.

Kendi nedenleri doğrultusunda spor yapan insanlar diğerlerine oranla daha fazla başarı oranına sahiptir. Çocuğunuzun büyüyüp gelişebilmesi için yeteri kadar boş alan bırakırsanız, zamanı geldiğinde nasıl çiçek açtıklarını göreceksiniz

IGOR CHIRASHNYA - Academy of Fencing Masters

26.04.2019